Rozliczanie podróży służbowej

Zdarza się sytuacja w której pracownik na rzecz firmy musi wyjechać w delegacje/wyjazd służbowy, gdzie wyjazd jest w czasie godzin pracy, a koszty mogą być zwrócone przez pracodawcę. W zależności od długości czasu wyjazdu można dostać zwrot kosztu dojazdu, posiłków oraz sposobu przemieszczenia, w której się przejeżdżało określonym typem transportu.

Czas wyjazdu poniżej 8 godzin pracy, a więcej niż 3 godziny pozwala na zwrot kosztów posiłków, ale w 1/3 ceny której zapłacił za swoje posiłki, chociaż od tego punktu się odchodzi, czyli nie przysługuje kwota zwrotu za tzw. „dietą”. Koszt zwrotu pojazdu czy używanie łącza internetowego w czasie delegacji potrzebnej do pracy również podlega zwrotu, gdzie pokazuje historię używanie internetu jak i czas przesiedzony na danych stronach. Wszelkie faktury jak i paragony są dowodami w rozliczaniu podróży służbowej, a dla księgowego jest sporym ułatwieniem.

Przy wyjazdu służbowego od 8 godzin do 12 godzin, w których znajdujemy się poza miejscem pracy przysługuje nam połowa łącznej kwoty posiłków, za które zapłaciliśmy, a także zwrot kosztów za transport w tym ulg, które mogą zostać przyznane dla pracownika firmy. Często ulgi zostają przyznawane stażystom, którzy dodatkowo się uczą, a pracodawca sprawdza ich samodzielność.