AKTUALNE SKŁADKI ZUS ZA OKRES 2017

Rodzaj składki i konto do wpłat Dla osób prowadzących działalność gospodarczą Dla osób prowadzących działalność gospodarczą uprawnionych do opłacania obniżonych składek ZUS
Ubezpieczenie społeczne

konto:
83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
812,61 190,62
Ubezpieczenie zdrowotne

konto:
78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
297,28 297,28
Fundusz pracy

konto:
73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
62,67 -----
RAZEM 1,172,56 487,90

SKALA PODATKOWA 2017 ROK

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
----- 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85.528 ----- 14.839,02 + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł